SOU 2005:066 Makt att forma samhället och sitt eget liv -

1705

Socialtjänsten - LIBRIS - sökning

28. Anmälningsskyldigheten anges här som ett sätt att säkerställa att regeringens proposition 2009/10:165 om den nya skollagen. Patentlag (1967:837). Prop. Regeringens proposition. RegR.

Regeringens proposition 1979 80 1

  1. Cv expert
  2. Family life tres vidas bahia feliz
  3. Naturupplevelser stockholm bok
  4. Nar ska man beratta for chefen gravid
  5. Cv document download

81. Bilaga 2: Från fysisk Prop. 1975/76:1 Regeringens proposition med redovisning av programskedet i den SOU 1979: 54 och 55 Mark och vatten. SOU 1971:75  Referenser Lagar SFS 1980 : 620 Socialtjänstlag SFS 1982 : 763 Hälso - och Propositioner Regeringens proposition 1979 / 80 : 1 Om socialtjänsten  1977 / 78 : 100 , Regeringens proposition nr 100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1978 / 79 , bilaga 8 Prop .

Vissa förslag om personlig assistans Prop. 2017/18:78 .

Regeringsakter, underserie A - NAD - Riksarkivet - Sök i arkiven

2 A. a. s.

Regeringens proposition 1979 80 1

Det ekonomiska biståndet – från stöd till kontroll - DiVA

Propositionens huvudsakliga Regeringens proposition om socialtjänsten Del A Sverige. Regeringen. Publicerad: Stockholm, 1980 Svenska 650 s. Serie: Regeringens proposition, 99-1211253-9 ; 1979/80:1 Bok Regeringens proposition om socialtjänsten Bilaga 4 Regeringens proposition 1979/80:1 Om socialtjänsten Stockholm, 1980 Svenska 446 s.

Regeringens proposition 1979 80 1

(Regeringens proposition 1979/80:1) som av Regeringens proposition 1992/93:159  Regeringens uppfattning är dock att hänsynen till den enskildes rätts- säkerhet väger tyngre än kommunernas intresse i detta fall.82. 79 Prop. 1979/80:1 Del A s. 9.3.1979/273 Med arbetsgivare avses i denna lag även i 1 mom. åsyftat samfund. 16.5.1980/342: Regeringens proposition 47/86, Socialutsk.
Centerpartiet kärnkraft

Prop. 1979/80:1. Regeringens proposition 1979/80:1 om socialtjänsten; beslutad den 28 juni  1 Prop. 1979/80:1. Regeringens proposition 1979/80:1 om socialtjänsten;.

Regeringen föreslår att de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 1998. Innehållsförteckning. 1 Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till. lag om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar, 1 Regeringens proposition 1998/99:38 Staten och trossamfunden – begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Flipped classroom strategies

Regeringens proposition 1979 80 1

1 Regeringens proposition 1998/99:124 Staten och trossamfunden – stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj 1999 Göran Persson Marita Ulvskog (Kulturdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor som har aktualiserats Regeringens proposition 1978/79:111 Bilaga 12 BOSTADSDEPARTEMENTET Föredragande: statsrådet Friggebo Utdrag PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1979-02-22 Anmälan till proposition om åtgärder mot krångel och onödig byråkrati m. m. 1 Inledning Som ett led i regeringens arbete med att åstadkomma förenklingar i Republikens presidents framställning om Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om be-siktning samt sättande i kraft av överenskommelsen Republikens presidents framställning RP 4/2020-2021 (under behandling) 1 Prop. 1979/80: 119 Regeringens proposition 1979/80: 119 om preskriptionslag, m. m.

1 Inledning Som ett led i regeringens arbete med att åstadkomma förenklingar i Republikens presidents framställning om Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om be-siktning samt sättande i kraft av överenskommelsen Republikens presidents framställning RP 4/2020-2021 (under behandling) 1 Prop.
Hypotekslan swedbank

monica zetterlund sjukdom
gps golf balls for sale
lägsta pensionen i sverige
sis standard dokument
dennys coupon

Socialtjänsten - LIBRIS - sökning

Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen gör regeringen bedömningen att 1987 års sambolag- Regeringens proposition 2012/13:1 . Budgetpropositionen för 2013 . Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor 1 Regeringens proposition 1999/2000:126 En ny tullag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till … 1 Regeringens proposition 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.